Giải nhất: 

Tên tác phẩm: Trường Đại học Vinh - nơi con lựa chọn

Tác giả: Đội truyền thông Đoàn trường

Link: https://youtu.be/9AKeo-es-Bk

 

Giải nhì: 

Tên tác phẩm: Đại học Vinh - nơi tạo dựng tương lai cho tuổi trẻ

Tác giả: Đội truyền thông Đoàn trường

Link: https://youtu.be/u5FnWY7uG9o

 

Giải nhì:

Tên tác phẩm: CDIO - Bước đột phá trong phát triển chương trình đào tạo của Trường Đại học Vinh

Tác giả: 54B - Đội thi Rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp ngành Báo chí

Link: https://youtu.be/v0hRRp1Yt7E

 

Giải ba:

Tên tác phẩm: Đại học Vinh- Tình yêu qua từng thế hệ

Tác giả:Đội nhiệt huyết - 55B4 Luật học

Link: https://www.youtube.com/watch?v=SKCASWfnrRo&t=309s

 

Giải ba:

Tên tác phẩm: Tháng 4 ở lại

Tác giả: Hội sinh viên Trường Đại học Vinh

Link: https://www.youtube.com/watch?v=dzkETP_XcUk

 

Giải ba:

Tên tác phẩm: Sinh viên tình nguyện khoa Kinh tế - Đại học Vinh

Tác giả: Đội tình nguyện khoa Kinh tế (VEC)

Link: https://youtu.be/1VjjQBQquDE

 

Giải khuyến khích:

Tên tác phẩm: FLD's Spirit

Tác giả: Liên chi Đoàn-Liên chi Hội sinh viên khoa Sư phạm ngoại ngữ

Link: https://youtu.be/lR2DoHJWydM

 

Giải khuyến khích:

Tên tác phẩm: Đại học Vinh - hãy cùng chúng tôi xây đắp ước mơ

Tác giả: K55 Liên thông Luật học

Link: https://www.youtube.com/watch?v=bEn9eTfqx-U&feature=youtu.be 

 

Giải khuyến khích:

Tên tác phẩm: Đại học Vinh trong K57 chúng tôi là ...

Tác giả: Nguyễn Thị Duyên - 57A6 Sư phạm Xã hội - Khoa Sư phạm Ngữ văn

Link: https://youtu.be/W9Bz67mN2os 

 

Giải khuyến khích:

Tên tác phẩm: Những trái tim Việt Nam - VinhUniversity

Tác giả: CLB Truyền thông Đại học Vinh

Link: https://youtu.be/74CZiX3cNws