THÔNG BÁO

Lịch trao bằng cử nhân, kỹ sư cho sinh viên tốt nghiệp

đợt tháng 6 năm 2017

 

            Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-ĐHV ngày 29 tháng 5 năm 2017 của Hiệu trưởng về việc tổ chức Lễ Bế giảng và Trao bằng cử nhân, kỹ sư năm 2017, Nhà trường thông báo lịch trao bằng cử nhân, kỹ sư cho sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2017 như sau: 

TT

THỜI GIAN

KHOA, VIỆN

THỨ TỰ               TRAO BẰNG

SỐ LƯỢNG

CỘNG

      1.             

 

 

 

6h30

Sáng

16/6/2017

 

 

 

Địa lý - Quản lý Tài nguyên

Sư phạm Địa lý

48

537

      2.             

Quản lý đất đai

103

      3.             

Quản lý tài nguyên và môi trường

335

      4.             

Liên thông

và các khóa trước

21

      5.             

Giáo dục quốc phòng

Giáo dục

Quốc phòng - An ninh

18

      6.             

Giáo dục thể chất

Giáo dục thể chất

12

      7.             

13h30

Chiều

16/6/2017

Luật

Luật

346

638

      8.             

Luật kinh tế

277

      9.             

Liên thông

và các khóa trước

15

  10.             

6h30

Sáng

17/6/2017

 

Sư phạm Ngữ văn

Báo chí

8

583

  11.             

Sư phạm Ngữ văn

47

  12.             

Văn học

7

  13.             

Lịch sử

Công tác xã hội

64

  14.             

Quản lý văn hóa

24

  15.             

Sư phạm Lịch sử

43

  16.             

Việt Nam học

76

  17.             

Các khóa trước

3

  18.             

Sư phạm Ngoại ngữ

Ngôn ngữ Anh

89

  19.             

Sư phạm tiếng Anh

61

  20.             

Liên thông

và các khóa trước

23

  21.             

Nông Lâm Ngư

Khuyến nông

12

  22.             

Kinh tế nông nghiệp

55

  23.             

Nông học

26

  24.             

Nuôi trồng thủy sản

45

  25.             

13h30

Chiều

17/6/2017

Viện Hóa sinh -

Môi trường

Công nghệ thực phẩm

92

373

  26.             

Hóa học

13

  27.             

Khoa học môi trường

131

  28.             

Sinh học

22

  29.             

Các khóa trước

7

  30.             

Viện Kỹ thuật - Công nghệ

Công nghệ thông tin

20

  31.             

Khoa học máy tính

7

  32.             

Kỹ thuật điện tử,

truyền thông

43

  33.             

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

34

  34.             

Liên thông

và các khóa trước

4

  35.             

6h30

Sáng

18/6/2017

Viện Sư phạm

Tự nhiên

Sư phạm Toán học

56

462

  36.             

Toán học

8

  37.             

Sư phạm Vật lý

68

  38.             

Sư phạm Hóa học

51

  39.             

Sư phạm Sinh học

60

  40.             

Sư phạm Tin học

30

  41.             

Các khóa trước

1

  42.             

Giáo dục

Giáo dục mầm non

47

  43.             

Giáo dục tiểu học

95

  44.             

Quản lý giáo dục

40

  45.             

Các khóa trước

6

  46.             

13h30

Chiều

18/6/2017

Kinh tế

Kế toán

228

544

  47.             

Kinh tế

64

  48.             

Quản trị kinh doanh

131

  49.             

Tài chính - Ngân hàng

76

  50.             

Liên thông

và các khóa trước

45

  51.             

6h30

Sáng

19/6/2017

Giáo dục Chính trị

Chính trị học

30

339

  52.             

Giáo dục chính trị

11

  53.             

Các khóa trước

2

  54.             

Xây dựng

Kỹ thuật xây dựng

221

  55.             

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

51

  56.             

Liên thông

và các khóa trước

24

                    

            Địa điểm: Tại Hội trường A - Trường Đại học Vinh.

lich_trao_bang_nam_2017.pdf