Thứ năm, ngày 23 tháng 2 năm 2017
Gửi câu hỏi Xóa trắng
A
Em liên hệ: Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên Trường Đại học Vinh:
Tầng 1, Nhà Điều hành. Điện thoại: 0383.855452 / máy lẻ: 314
để được trả lời chính xác.
(N)
A
Em đến tại: Bộ phận Một cửa (Phòng Hành chính Tổng hợp) Trường Đại học Vinh:
Tầng 1, Nhà Điều hành. Điện thoại: 0383.855452 / máy lẻ: 366
để được hứng dẫn và làm thủ tục.
(N)
A
Em liên hệ: Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên Trường Đại học Vinh:
Tầng 1, Nhà Điều hành. Điện thoại: 0383.855452 / máy lẻ: 314
để được giải đáp nhé!
Nhà trường thực hiện theo đúng Nghị định số 86/2015/NĐ-CP quy định cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.
(N)
A
Theo quy định: Những học phần em đăng ký học lại ở học kỳ 1 thì không tính điểm để xét học bổng cho học kỳ 1 mà đưa vào tính điểm để xét học bổng ở học kỳ 2. Những học phần em đăng ký học lại ở học kỳ 2 thì không tính điểm để xét học bổng cho học kỳ 2 mà đưa vào tính điểm để xét học bổng ở học kỳ 1 năm sau.
(N)
A
Em xem tại:
http://phongctcthssv.vinhuni.edu.vn/thong-bao-van-ban/seo/quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-danh-gia-ket-qua-ren-luyen-cua-sinh-vien-he-chinh-quy-truong-dai-hoc-vinh-57883
(N)
A
Em chưa nhập học ở khoa thì em chưa hoàn thành việc nhập học.
Em cần đến tại Văn phòng khoa, gặp Trợ lý Quản lý sinh viên để hoàn thành nhập học.
Em chưa nhập học ở Khoa thì Trợ lý quản lý sinh viên chưa nhập em vào danh sách sinh viên của khoa và tất nhiên là chưa phân cho em ở lớp nào cả.
(N)
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung:  CVC, ThS, Phạm Công Lý - Trưởng phòng
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.