Thứ sáu, ngày 28 tháng 4 năm 2017
Gửi câu hỏi Xóa trắng
A
Anh (chị) liên hệ: Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên Trường Đại học Vinh:
Tầng 1, Nhà Điều hành. Điện thoại: 0383.855452 / máy lẻ: 314
để được kiểm tra!
(N)
A
Nếu xét theo học bổng: Những học phần em đăng ký học lại ở học kỳ 1 thì không tính điểm để xét học bổng cho học kỳ 1 mà đưa vào tính điểm để xét học bổng ở học kỳ 2. Những học phần em đăng ký học lại ở học kỳ 2 thì không tính điểm để xét học bổng cho học kỳ 2 mà đưa vào tính điểm để xét học bổng ở học kỳ 1 năm sau.
(N)
A
Em đến tại: Bộ phận Một cửa (Phòng Hành chính Tổng hợp) Trường Đại học Vinh:
Tầng 1, Nhà Điều hành. Điện thoại: 0383.855452 / máy lẻ: 366
để được hướng dẫn và làm thủ tục nhé!
(N)
A
Em liên hệ: Trung tâm Giáo dục thường xuyên Trường Đại học Vinh:
Tầng 5, Nhà Điều hành. Điện thoại: 0383.856364; 038.3556123; 0383.855452 / máy lẻ: 329, 324
để được tư vấn!
(N)
A
Em liên hệ: Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên Trường Đại học Vinh:
Tầng 1, Nhà Điều hành. Điện thoại: 0383.855452 / máy lẻ: 314
để được trả lời chính xác.
(N)
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung:  CVC, ThS, Phạm Công Lý - Trưởng phòng
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.