Thứ bảy, ngày 16 tháng 12 năm 2017
Gửi câu hỏi Xóa trắng
A
Em liên hệ: Trung tâm CNTT Trường Đại học Vinh:
Tầng 5, Nhà Điều hành. Điện thoại: 0383.855452 / máy lẻ: 327
để được hỗ trợ nhé!
A
1. Em chỉ được rút học bạ kho em tốt nghiệp hoặc có quyết định cho thôi học của Nhà trường.
Sau khi có Quyết định cho thôi học và nhận lại học bạ thì em không thể học tiếp.
2. Đã rút học bạ thì không thể bảo lưu kết quả em nhé.
Nếu chỉ bảo lưu kết quả thì chưa thể rút học bạ.
A
Em phải làm thủ tục xin thôi học.
Chi tiết em đến tại: Bộ phận Một cửa (Phòng Hành chính Tổng hợp) Trường Đại học Vinh:
Tầng 1, Nhà Điều hành. Điện thoại: 0383.855452 / máy lẻ: 366
để được hướng dẫn và làm các thủ tục.
A
Em đến Bộ phận Một cửa (Phòng Hành chính Tổng hợp) Trường Đại học Vinh:
Tầng 1, Nhà Điều hành. Điện thoại: 0383.855452 / máy lẻ: 366
để được hướng dẫn.
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung:  CVC, ThS, Phạm Công Lý - Trưởng phòng
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.