Thứ tư, ngày 23 tháng 5 năm 2018
Gửi câu hỏi Xóa trắng
A
Việc này của Phòng Kế hoạch - Tài chính em nhé!
Phòng Kế hoạch - Tài chính Trường Đại học Vinh:
Tầng 3, Nhà Điều hành. Điện thoại: 038.3856247; 0383.855452 / máy lẻ: 318
A
Em đến tại: Bộ phận Một cửa (Phòng Hành chính Tổng hợp) Trường Đại học Vinh:
Tầng 1, Nhà Điều hành. Điện thoại: 0383.855452 / máy lẻ: 366
để được hướng dẫn và làm thủ tục nhé!
A
Em có thể nạp hồ sơ bảo lưu nhưng kết quả đăng ký học không thể huỷ cũng như học phí các môn học đó không thể hoàn trả (do đã hết thời gian xử lý học vụ từ lâu) em nhé!
A
Không bảo lưu điểm được em nhé!
Em có thể dùng học bạ THPT để xét tuyển các ngành ngoài Sư phạm của Trường Đại học Vinh.
A
Học bổng xét cho 6% số sinh viên của ngành học/khóa.
Nếu điểm học tập của em xếp trong 6% số sinh viên cao nhất của ngành học/khóa học thì em được học bổng.
A
Em đến tại: Bộ phận Một cửa (Phòng Hành chính Tổng hợp) Trường Đại học Vinh:
Tầng 1, Nhà Điều hành. Điện thoại: 0383.855452 / máy lẻ: 366
để được hướng dẫn và làm các thủ tục em nhé!
A
Em liên hệ: Trung tâm CNTT Trường Đại học Vinh:
Tầng 5, Nhà Điều hành. Điện thoại: 0383.855452 / máy lẻ: 327
để được hỗ trợ nhé!
A
1. Em chỉ được rút học bạ kho em tốt nghiệp hoặc có quyết định cho thôi học của Nhà trường.
Sau khi có Quyết định cho thôi học và nhận lại học bạ thì em không thể học tiếp.
2. Đã rút học bạ thì không thể bảo lưu kết quả em nhé.
Nếu chỉ bảo lưu kết quả thì chưa thể rút học bạ.
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung:  CVC, ThS, Phạm Công Lý - Trưởng phòng
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.