1
Bạn cần hỗ trợ?
Thứ sáu, ngày 18 tháng 10 năm 2019
Gửi câu hỏi Xóa trắng
A
Em liên hệ:
Phòng Đào tạo Trường Đại học Vinh:
Tầng 1, Nhà Điều hành. Điện thoại: 038.898 8989; 0383.855452 (máy lẻ: 315)
Hoặc:
Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên Trường Đại học Vinh:
Tầng 1, Nhà Điều hành. Điện thoại: 0383.855452 (máy lẻ: 314)
A
Em đến Bộ phận Một cửa (Phòng Hành chính Tổng hợp) Trường Đại học Vinh:
Tầng 1, Nhà Điều hành. Điện thoại: 0383.855452 / máy lẻ: 366
Phụ trách: ThS. Lê Minh Giang. ĐT: 0904.777199
để được tư vấn, hướng dẫn nhé!
A
Em phải làm thủ tục xin thôi học theo quy định tại
Bộ phận Một cửa (Phòng Hành chính Tổng hợp) Trường Đại học Vinh:
Tầng 1, Nhà Điều hành. Điện thoại: 0383.855452 / máy lẻ: 366
Phụ trách: ThS. Lê Minh Giang. ĐT: 0904.777199
A
Hồ sơ gốc là ràng buộc duy nhất giữa sinh viên với Nhà trường.
Việc sinh viên phải nạp học bạ gốc khi làm hồ sơ nhập học là bắt buộc.
Sinh viên được trả lại học bạ gốc sau khi tốt nghiệp hoặc khi có quyết định cho thôi học.
A
1. Em đến Bộ phận Một cửa để được hướng dẫn và làm thủ tục nhé:
Bộ phận Một cửa (Phòng Hành chính Tổng hợp) Trường Đại học Vinh:
Tầng 1, Nhà Điều hành. Điện thoại: 0383.855452 / máy lẻ: 366
Phụ trách: ThS. Lê Minh Giang. ĐT: 0904.777199
2. Về chi phí phải tùy thuộc em đã học bao nhiêu thời gian? Do Phòng Kế hoạch - Tài chính tính toán theo quy định.
A
Việc của cá nhân em thì không thể nhờ người khác được em nhé!
Em liên hệ: Bộ phận Một cửa (Phòng Hành chính Tổng hợp) Trường Đại học Vinh:
Tầng 1, Nhà Điều hành. Điện thoại: 0383.855452 / máy lẻ: 366
Phụ trách: ThS. Lê Minh Giang. ĐT: 0904.777199
để được hướng dẫn.
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung:  CVC, ThS, Phạm Công Lý - Trưởng phòng
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.