Giải Nhất: Đi để trở về - Hội Sinh viên trường Đại học Vinh

http://www.youtube.com/watch?v=FNY7dp670_0

Giải Nhì: Khoa Kinh tế - 15 năm vững tin tỏa sáng - Nhóm sinh viên khoa Kinh tế
http://www.youtube.com/watch?v=kVfFNkmZtv0

 

Giải Nhì: Một ngày làm việc của người giáo viên là quân nhân - Đoàn thanh niên trường Đại học Vinh

http://www.youtube.com/watch?v=uJTk0GPHS_M

Giải Ba: Ngành Báo chí Trường Đại học Vinh - Tác giả: Đậu Bật Hưng - 56B Báo chí

http://www.youtube.com/watch?v=ognWNqaQ9ig

Giải Ba: Tôi hát gì khi hát về trường Vinh - Nhóm tác giả: LCĐ -LCH Khoa SP Ngoại ngữ

http://www.youtube.com/watch?v=y0pDq405s0I

GiẢI BA: Tháng Năm - Ký ức và Ngã rẽ - Hội sinh viên Trường Đại học Vinh

http://www.youtube.com/watch?v=9Pmg-F5gYJs