Để việc quản lý hồ sơ sinh viên trên phần mềm CMC theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo, nhằm đảm bảo tính chính xác các loại giấy tờ, chứng chỉ trong quá trình học tập tại Trường cũng như hồ sơ, văn bằng tốt nghiệp cho sinh viên khi ra trường, Nhà trường yêu cầu sinh viên tự cập nhật thông tin cá nhân trên phần mềm CMC (có văn bản hướng dẫn đính kèm), Trưởng các viện, khoa đao tạo chỉ đạo trợ lý Quản lý sinh viên nhắc nhở sinh viên cập nhật thông tin đúng thời gian quy định.

cap_nhat_tren_cmc.pdf