Thực hiện Công văn số 260/BGDĐT-GDTC ngày 31/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trong trường học; Công văn số 436/UBND-VX ngày 24/01/2020 của UBND tỉnh Nghệ An về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Virus Corona gây ra, thông báo số 08/TB-ĐHV ngày 03/2/2020 v/v khai báo y tế đối với Học sinh, sinh viên, học viên toàn trường nhằm phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Virus corona; Nhà trường yêu cầu học sinh, sinh viên, học viên toàn trường thực hiện khai báo thông tin y tế, Đây là tài liệu quan trọng, thông tin của Anh/Chị sẽ giúp cơ quan y tế liên lạc khi cần thiết để phòng chống dịch bệnh lây truyền qua đường hô hấp
Học sinh, Sinh viên, Học viên có thể truy cập vào đường link: http://forms.gle/GMbf2gtpCcDugPCGA để thực hiện khai báo
Hoặc dùng điện thoại quét mã QR sau để truy cập trực tiếp đến địa chỉ cần khai báo