Trường Đại học Vinh tổ chức nhập học cho học viên khóa 26 đợt 1 vào 7giờ 30’ ngày 20 tháng 5 năm 2018 tại Hội trường A – Trường Đại học Vinh – 182 Lê Duẩn – Thành phố Vinh – tỉnh Nghệ An. Để thuận tiện cho học viên, Nhà trường hướng dẫn thủ tục nhập học như sau:

(Sinh viên tình nguyện sẽ nhận Giấy báo trúng tuyển của học viên và gọi tên theo thứ tự để học viên đến bàn làm việc của các đơn vị liên quan làm thủ tục).

1. Phòng Công tác chính trị và học sinh, sinh viên

1.1.Giấy báo trúng tuyển (nộp bản sao có công chứng);

1.2. Bảng điểm và xếp loại kết quả học tập đại học (nộp bản sao công chứng);

1.3. Giấy khai sinh (bản sao theo quy định của Bộ Tư pháp);

1.4. Quyết định cử đi học của cơ quan (nếu thuộc diện cơ quan cử đi học);

1.5. 02 ảnh màu cỡ 3x4 (ghi đầy đủ họ, tên, ngành học vào phía sau ảnh. Học viên cần chuẩn bị 02 ảnh  để nộp cho các đơn vị khác).

Học viên nhận Phiếu đón tiếp đến các đơn vị sau để làm các thủ tục tiếp theo (không cần theo thứ tự):

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính: (nộp các khoản tiền tại Ngân hàng – khu nhà B)

Bảo hiểm thân thể tự nguyện do cơ quan bảo hiểm thu

3. Văn phòng Đảng – Đoàn thể: Làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng (đối với HV là Đảng viên); làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đoàn  (đối với HV là Đoàn viên).

Sau khi hoàn thành các thủ tục trên, học viên nộp Phiếu đón tiếp tại Văn phòng viện,khoa  đào tạo và nhận Kế hoạch học tập.

 

Lưu ý: - Học viên nộp Giấy tạm vắng cho Công an ph­ường nơi mình ở trọ để đ­ược cấp thẻ tạm trú;

            - Sau thời gian quy định trên, nếu học viên không đến làm thủ tục nhập học, Nhà trường sẽ xóa tên khỏi danh sách học viên.

- Học viên  khóa 26 đợt 1 học Quy chế vào 14h00’ ngày 20 tháng 5 năm 2018 tại Hội trường A.

don_tiep_cao_hoc.pdf