Thực hiện chủ trương của Ban Giám hiệu Nhà trường, nhằm mục đích trang bị cho sinh viên kiến thức, kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin, giúp sinh viên nắm vững thao tác trong việc đăng ký học, truy cập trang thông tin cá nhân trên phần mềm quản lý, khai thác các nguồn dữ liệu online, cách thức tương tác với giảng viên trong quá trình học tập, Nhà trường thông báo lịch học và danh sách các lớp bổ túc kiến thức Tin học cho sinh viên khóa 59 đầu năm học 2018 - 2019 như sau: 

Sinh viên xem danh sách lớp học tại đây
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13vEfOAHD1E27hN7K5pl6YopG5wdXg-dPDaS5_vy09hI/edit#gid=1980660915