Ngày 04/9/2018 tại phòng họp tầng 6 Nhà Điều hành, Phòng CTCT-HSSV tổ chức giao ban công tác Quản lý HSSV đầu năm học 2018 - 2019. Đồng chí Đặng Thị Thu - Phó trưởng phòng, phụ trách Phòng CTCT-HSSV tham dự và chủ trì; Về phía Nhà trường có đại biểu đại diện lãnh đạo các đơn vị: Đoàn Thanh niên; TT Dịch vụ, HTSV&QHDN; TT Nội trú. Y tế; chuyên viên phòng CTCTHSSV cũng trợ lý QLSV các viện, khoa đào tạo, trợ lý QLHS trường THPT Chuyên.

Nội dung:

1. Nhà trường đã tổ chức tốt tuần sinh hoạt công dân HS-SV cho khóa 59,

nhìn chung SV học tập nghiêm túc, chấp hành tốt nội quy.

2. Nhà trường đã tổ chức đón tiếp sinh viên K59 nhập học, đến nay số lượng SV đã nhập học là 2585.

3. Nhà trường đã ban hành Quyết định số 1767 ngày 13/8/2018 Về việc

công nhận kết quả đánh giá, xếp loại công tác học sinh, sinh viên đối với các viện, khoa và Trường THPT Chuyên năm học 2017-2018. Kết quả:

Loại xuất sắc gồm 5 đơn vị:  Khoa Luật, Khoa Kinh tế, Khoa Giáo dục,

Viện SP tự nhiên, Viện CN Hóa Sinh - MT

Loại tốt gồm  6 đơn vị: Khoa Ngoại ngữ, khoa Chính trị, Viện KT-CN,

khoa GDQP, khoa SP Ngữ văn, Khoa Lịch Sử, Trường THPT Chuyên.

Loại Khá gồm 4 đơn vị: Khoa GD Thể chất, Khoa Địa lý&QLTN và Viện Nông nghiệp - TN, khoa Xây dựng.

4. Các Viện, khoa tổ chức buổi gặp mặt sinh viên khoá 59 để giới thiệu chương trình đào tạo, truyền thống của Viện, khoa...;
5. Các Viện, khoa triển khai xét điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2017-

2018 cho SV. Hạn nộp chậm nhất ngày 18/9/2018. Khi xếp rèn luyện chú ý những SV vi phạm kỷ luật thi, SV không tham gia bảo hiểm y tế.

 1. Các Viện, khoa triển khai thu hồ sơ miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội,

  hỗ trợ chi phí học tập cho HS,SV học kỳ 1 năm học 2018-2019. Lưu ý: Những HS,SV đã làm hồ sơ đã được miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2017-2018 thì không phải làm lại hồ sơ. Nếu thuộc đối tượng chính sách mà học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 trở về trước chưa làm hồ sơ thì nộp bổ sung để nhà trường xem xét. Khóa 59 các viện, khoa triển khai đến các lớp để HS,SV biết nộp hồ sơ miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập đúng thời hạn quy định.

  Ghi chú: Đối với học bổng tuyển sinh đề nghị trợ lý QLSV theo dõi Quyết định của nhà trường để xét học bổng đúng đối tượng.

 2. Nhà trường vẫn đang tiếp tục nhập học NV2 bổ sung, các viện, khoa có

  sinh viên nhập học có kế hoạch đón tiếp SV.

 3. Các viện, khoathu hồ và lập danh sách sinh viên K59 theo mẫu, gửi về

  phòng CTCTHSSV (gửi cho đ/c Nguyên) để nhà trường làm thẻ cho HS,SV đúng thời hạn.

 4. Trợ lý QLSV viện, khoa thông báo cho SV K59 nhập học bổ sung chưa

  học chính trị đầu khóa thì sẽ học bổ sung từ ngày 04/9/2018.

 5. Các Viện, khoaLập danh bạ sinh viên nội trú, ngoại trú năm học 2018

- 2019.

11. Các Viện, khoa  kiện toàn Ban chỉ đạo công tác sinh viên tự quản (cấp khoa, lớp, tổ, nhóm)

12. Các Viện, khoa  lập danh bạ sinh viên công giáo năm học 2018 - 2019.

Cũng tại buổi giao ban, đại diện các đơn vị và trợ lý QLSV các khoa, viện đào tạo đã có các ý kiến góp ý làm sao cho công tác giao ban hàng tháng đạt hiệu quả hơn nữa, các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa để làm tốt công tác QLSV, hỗ trợ sinh viên, giải quyết kịp thời các chế đọ chính sách cho sinh viên.

Một số hình ảnh tại buổi giao ban: 

Đồng chí Đặng Thị Thu - Phó trưởng phòng, phụ trách phòng CTCT-HSSv chủ trì buổi giao ban


Bài, Ảnh: Phòng CTCT-HSSV