Ngày 15/5/2018 tại Phòng họp A- Nhà A1, Nhà trường tổ chức họp Lớp trưởng các lớp sinh viên khóa 54 hệ Kỹ sư, khóa 55 hệ Cử nhân và hệ Kỹ sư (4 năm) để triển khai nội dung cho sinh viên cuối khóa tốt nghiệp năm 2018. Tham dự và chủ trì Buổi họp có ThS. Đặng Thị Thu - Phó trưởng phòng CTCT-HSSV; ThS. Lê Khắc Phong - Chuyên viên phòng Đào tạo, cùng cán bộ chuyên viên phòng CTCT-HSSV và 101 Lớp trưởng các lớp sinh viên tốt nghiệp năm 2018.

Một số nội dung quan trọng đã được trao đổi, nhấn mạnh tại cuộc họp, cụ thể như sau:

1. Yêu cầu sinh viên tự cập nhật các thông tin cá nhân trên trang cá nhân của mình theo công văn số Công văn 388/ĐHV-CTCTHSSV  ngày 17/4/2018 về việc cập nhật thông tin cá nhân trên phần mềm CMC.   

2. Các lớp thông báo đến tận sinh viên phải hoàn thành các khoản nợ trong và ngoài trường trước khi tốt nghiệp như: nợ học phí, nợ sách thư viện, nợ tiền đóng nạp theo quy định, nợ tiền, tài sản của các đơn vị và cá nhân trong và ngoài trường…

Nhà trường sẽ không phát bằng tốt nghiệp và hồ sơ cho những tập thể, cá nhân còn nợ nhà trường và các tập thể, cá nhân nợ trong và ngoài trường.

3. Nhà trường tổ chức học chính trị dành cho sinh viên cuối khóa, thời gian từ 15/5/2018 đến 20/5/2018 (lịch cụ thể các lớp xem tại website hoặc trang facbook của Nhà trường. Với các nội dung cung cấp cho sinh viên kỹ năng xin việc, giới thiệu việc làm, đạo đức nghề nghiệp. Đề nghị các lớp sinh viên theo dõi kế hoạch của Nhà trường, để thực hiện. 

            4. Trong đợt này, Nhà trường cũng sẽ tổ chức lấy ý kiến sinh viên cuối khóa về chương trình đào tạo của Nhà trường và các hoạt động của Nhà trường. (công văn số 492 ngày 9/5/2018)

            5. Khi khoa,viện thông báo điểm rèn luyện toàn khóa, đề nghị SV kiểm tra, nếu có sự sai lệch thì phản ánh lại cho trợ lý QLSV khoa,viện để kiểm tra và xử lý.

            6. Nhà trường đã ban hành kế hoạch xét tốt nghiệp theo Kế hoạch số 463/ĐHV-ĐT ngày 04  thàng 5 năm 2018, yêu cầu sinh viên rà soát lại kết quả học tập, chứng chỉ Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng - An ninh, tiếng Anh B1, C1 và Tiếng Pháp; Hoàn thành nghĩa vụ tài chính trước khi xét tốt nghiệp; Kế hoạch nhận Bằng tốt nghiệp, bảng điểm, hồ sơ liên hệ công tác, hồ sơ liên hệ công tác, lý lích sinh viên.

7. Nhà trường yêu cầu Lớp trưởng các lớp SV quán triệt nề nếp, ý thức học tập, rèn luyện của sinh viên trong giai đoạn chuẩn bị tốt nghiệp.

Sinh viên tìm hiểu thêm các nội dung liên quan đến xét tốt nghiệp tại website và trang facebook chính thức của Nhà trường.

Một số hình ảnh tại buổi họp


Toàn cảnh buổi họp


ThS. Đặng Thị Thu – PTP CTCT-HSSV triển khai một số nội dung liên qua đến công tác sinh viên trước khi tốt nghiệp


ThS. Lê Khắc Phong - Chuyên viên Phòng đào tạo triển khai một số nội dung cho sinh viên trước khi làm thủ tục xét tốt nghiệp


Các đại biểu sinh viên trao đổi, thảo luận tại Buổi họp

Tin, bài: Phòng CTCT-HSSV