Nhà trường tổ chức phát học bạ gốc cho sinh viên chính quy tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 tại Phòng Hồ sơ, tầng 1 tòa Nhà thư viện

Thời gian: Từ ngày 08/5/2020 đến ngày 30/5/2020

Sinh viên chú ý theo dõi lịch để đến nhận lại học bạ gốc, 

Phòng: CTCT-HSSV