Chiều ngày 17/12/2019, tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức “Lễ phát động và tuyên truyền về phòng, chống mại dâm năm 2019” và Hội thảo “Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh công tác giáo dục phòng, chống mại dâm trong nhà trường năm 2019”

Tham dự và Chủ trì buổi Lễ có Ông Bùi Văn Linh - Vụ trưởng Vụ Giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo); cùng tham dự có các đồng chí là đại diện Bộ công an, Bộ lao động và thương binh xã hội, văn phòng luật sư và lãnh đạo các Trường Đại học, Học viện, Cao đẳng, Trung cấp sư phạm trên cả nước.

Sau Lễ phát động, trong buổi chiều cùng ngày, Vụ Giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã tổ chức Hội thảo “Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh công tác giáo dục phòng, chống mại dâm trong nhà trường năm 2019”.

Sau phát biểu khai mạc của ông Bùi Văn Linh - Vụ trưởng Vụ Giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Hội thảo dành phần lớn thời gian cho thảo luận. Các chuyên gia đến từ Bộ công an, Bộ lao động - Thương binh và Xã hội, văn phòng luật sư và các đại biểu tham dự trao đổi về: thực trạng và tác hại của tệ nạn mại dâm; dấu hiệu nhận diện và cách phòng chống các tệ nạn xã hội; phát huy những mô hình giáo dục đạo đức lối sống, văn hóa ứng xử, kỹ năng sống; các biện pháp tuyên truyền giáo dục pháp luật về phòng chống mại dâm hiệu quả cho HSSV;  đặc biệt đề xuất các giải pháp làm tốt hơn nữa công tác phòng chống tệ nạn xã hội nói chung và tệ nạn mại dâm trong môi trường giáo dục.

Tại Hội thảo, TS. Đặng Thị Thu, Trưởng phòng CTCT - HSSV, Trường Đại học Vinh đã chia sẽ những giải pháp lồng ghép tích hợp hiệu quả công tác phòng chống tệ nạn xã hội trong các hoạt động giáo dục, trong đó nhấn mạnh đến công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của HSSV về cách phòng chống các tệ nạn xã hội; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống; quan tâm hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, việc làm thêm cho sinh viên, định hướng nghề nghiệp; phát huy mô hình sinh hoạt câu lạc bộ học thuật, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; tổ chức tốt chương trình sinh hoạt công dân HSSV đầu năm, đầu khóa, cuối khóa; làm tốt công tác phối hợp với công an các cấp, chính quyền địa phương; thực hiện tốt công tác quản lý sinh viên ngoại trú, phát huy mô hình sinh viên tự quản; tăng cường công tác phối hợp giữa Gia đình - Nhà trường - Xã hội.

Sau Lễ phát động và Hội thảo, Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ cho các Trường Đại học, Học viện, Cao Đẳng, Trung cấp sư phạm trên cả nước tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phát động, nêu rõ tầm quan trọng và ý nghĩa của việc phòng, chống tệ nạn xã hội với trách nhiệm của toàn dân qua đó góp phần làm trong sạch, phát triển của ngành giáo dục cũng như đảm bảo sự ổn định của xã hội.

Một số hình ảnh:

Ông Bùi Văn Linh - Vụ trưởng Vụ Giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) phát biểu tại Lễ phát động

Toàn cảnh buổi Lễ phát động

Ông Bùi Văn Linh - Vụ trưởng Vụ Giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) phát biểu tại buổi Hội thảo

TS. Đặng Thị Thu - Trưởng phòng CTCT-HSSV (Đại học Vinh) báo cáo tham luận: “Thực trạng và đề xuất các giải pháp lồng ghép, tích hợp hiệu quả công tác phòng, chống mại dâm trong các hoạt động giáo dục”

Các đại biểu tham dự trao đổi ý kiến tại buổi Hội thảo

Các đại biểu tham dự buổi Hội thảo

 

Tin: Phòng CTCT-HSSV; Ảnh: Trường CĐSPTW