Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Vấn đề phát triển Đảng là vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng. Đảng phải có một số lượng Đảng viên nhất định mới hình thành nên tổ chức Đảng. Sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng là sự nghiệp vĩ đại lâu dài phải do nhiều thế hệ chiễn sĩ cộng sản tham gia gánh vác. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chỉ có thể có trên cơ sở số lượng, chất lượng đội ngũ Đảng viên tương ứng. Do đó, Đảng phải thường xuyên làm tốt công tác phát triển Đảng”.

Thực hiện Quyết định số: 3101-QĐ/ĐU ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Đảng ủy Trường Đại học Vinh về chuẩn y kết nạp Đảng viên, Chiều ngày 10 tháng 3 năm 2020, tại Phòng họp tầng 6 Nhà điều hành, Chi bộ Phòng CTCT-HSSV tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng Võ Thị Hải Huyền - Chuyên viên Phòng CTCT-HSSV.

Tham dự và chủ trì buổi Lễ, có đồng chí Đặng Thị Thu - Bí thư Chi bộ; cùng các đồng chí đảng viên trong Chi bộ Phòng CTCT-HSSV.

Tại buổi Lễ, toàn thể các Đảng viên trong Chi bộ đã được nghe đồng chí Võ Thị Hải Huyền đọc đơn xin vào Đảng; đồng chí Đặng Thị Thu đọc và trao Quyết định kết nạp Đảng viên cho quần chúng Võ Thị Hải Huyền.

Cũng tại buổi Lễ, đồng chí Bí thư Chi bộ cũng đã quán triệt nhiệm vụ, quyền hạn của người Đảng viên, nhiệm vụ của Chi bộ, phân công Đảng viên chính thức là đồng chí Hoàng Thị Minh Thu - Chuyên viên Phòng CTCT-HSSV tiếp tục giúp đỡ đồng chí Võ Thị Hải Huyền trong thời gian dự bị một năm.

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, buổi Lễ kết nạp Đảng viên mới đã thành công tốt đẹp và kết thúc vào 15 giờ 30 phút cùng ngày.

Một số hình ảnh tại buổi lễ: 

Đồng chí Đặng Thị Thu - Bí thư Chi bộ đọc quyết định kết nạp Đảng viên

Đồng chí Đặng Thị Thu - Bí thư Chi bộ trao quyết định kết nạp Đảng viên cho quần chúng Võ Thị Hải Huyền

Đảng viên mới Võ Thị Hải Huyền đọc lời tuyên thệ

Chi bộ Phòng CTCT-HSSV

                                                                                                                                                        
                                                                                 Tin, ảnh: Phòng CTCT-HSSV