Thực hiện kế hoạch số 28/KH-ĐHV ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh về việc tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên"  năm học 2018 - 2019 cho học sinh, sinh viên toàn trường, theo đó, 14/10/2018 đến ngày 26/10/2018 Nhà trường tổ chức 4 lớp cho 1438 sinh viên là Lớp trưởng, Bí thư, Ban chấp hành, Ban cán sự lớp sinh viên khóa 55, 56, 57, 58 chính quy tham gia đợt sinh hoạt chính trị. Đây là một trong những hoạt động chính trị, tư tưởng quan trọng hàng năm nhằm nâng cao nhận thức của HSSV về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Trang bị kịp thời một số thông tin cơ bản và cần thiết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế; Giúp HSSV hiểu rõ quyễn lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân - HSSV thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật về công tác HSSV; Phương hướng nhiệm vụ năm học 2017 - 2018, nhiệm vụ của người học nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, rèn luyện và nhu cầu xã hội.

Tham dự và báo cáo các tại các buổi sinh hoạt công dân cuối khóa có ThS. Nguyễn Hồng Soa - Ủy viên Ban thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Trưởng ban Truyền thông, TS Nguyễn Thành Vinh - Phó trưởng phòng Đào tào, PGS.TS Bùi Văn Dũng - Giám đốc TT Nghiên cứu - Khởi nghiệp sáng tạo, TS. Vũ Chí Cường - Giám đốc TT Công nghệ thông tin, TS. Thiều Đình Phong, Bí thư Đoàn trường, ThS. Đặng Thị Thu, Phụ trách phòng CTCTHSSV, ThS. Đoàn Văn Minh, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp cùng các chuyên viên phòng CTCTHSSV, Trợ lý quản lý sinh viên các khoa, viện.

Tại các buổi sinh hoạt, Nhà trường đã cung cấp các thông tin về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước, của tỉnh Nghệ An; quán triệt chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; triển khai lấy ý kiến phản hồi từ người học năm học 2018 - 2019 về các hoạt động đào tạo của Nhà trường; định dạng mới chuẩn đầu ra Tiếng Anh, điều kiện tốt nghiệp của sinh viên; triển khai các hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, triển khai các chương trình tư vấn hỗ trợ sinh viên, trao đổi kinh nghiệm, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm, tạo cơ hội thực tập nghề nghiệp cho sinh viên; công tác học sinh, sinh viên năm học 2018 - 2019 và các nội dung liên quan đến phong trào Đoàn thanh niên, Hội sinh viên năm học 2018 - 2019…

 “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” đầu năm học 2018 - 2019 đã được tổ chức thành công, tốt đẹp, mang lại hiệu quả thiết thực và nhận được sự hưởng ứng của các em học sinh, sinh viên.

Một số hình ảnh tại đợt sinh hoạt đầu năm


ThS. Nguyễn Hồng Soa - Ủy viên Ban thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Trưởng ban Truyền thông triển khai công tác thông tin, truyền thông, nhiệm của năm học và trọng tâm công tác của Nhà trường năm học 2018 - 2019.


PGS.TS Bùi Văn Dũng - Giám đốc TT Nghiên cứu - Khởi nghiệp sáng tạo triển khai các hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp.

 

TS. Nguyễn Thành Vinh - PTP Đào tào triển khai các công tác về đào tạo, tình hình học tập của sinh viên


ThS. Đặng Thị Thu - Phụ trách Phòng CTCT-HSSV triển khai các nội dung liên quan đến công tác HSSV năm học 2018 - 2019.


TS. Thiều Đình Phong - Bí thư Đoàn trường triển khai các nội dung về công tác Đoàn năm học 2018 - 2019


ThS. Đoàn văn Minh – PGĐ TT Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp triển khai các nội dung hỗ trợ, tư vấn cho sinh viên về cơ hội việc làm, thực tập.Toàn cảnh đợt sinh hoạt công dân - HSSV đầu năm 2018 - 2019

 

Bài, ảnh: Phòng CTCT-HSSV