TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ VÀ HỌC SINH, SINH VIÊN

 

Năm thành lập:

1994 (trước đó, bộ phận Quản lý sinh viên trực thuộc phòng Tổ chức cán bộ) 

Tổng số CB, VC:

07

Địa chỉ:

Tầng 1, Nhà Điều hành, Trường Đại học Vinh

Số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại:

038.3855452

Số máy lẻ:

Văn phòng: 314

Trưởng phòng: 344

 

1. Phạm Công Lý, ThS, Trưởng phòng, Bí thư chi bộ

Số 03, ngõ 5, đường Phạm Kinh Vỹ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0913 055388

Email: lypc@vinhuni.edu.vn; lydhv1@gmail.com

2. Hoàng Ngọc Diệp, ThS, Phó Trưởng phòng

Số 12, ngõ 45, đường Đinh Công Tráng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0983 374199

Email: diephn@vinhuni.edu.vn; hndiep2009@gmail.com

3. Đặng Thị Thu, ThS, Phó Trưởng phòng, Phó Bí thư chi bộ

Số 74, đường Nguyễn Xuân Ôn, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0903 427977

Email: thudt@vinhuni.edu.vn; thudangdhv@gmail.com

4. Nguyễn Lê Quang, ThS, Chủ tịch Công đoàn bộ phận

Khối 11, thị trấn Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0912 108847

Email: quangnl@vinhuni.edu.vn; nguyenlequang1978dhv@gmail.com

5. Trần Quốc Giảng, Chuyên viên

Phường Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0983 346957

Email: giangtq@vinhuni.edu.vn; tqgiangdhv@gmail.com

6. Hoàng Thị Minh Thu, ThS, Chuyên viên

Số 95B, đường Hoàng Thị Loan, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0916 933696

Email: thuhm@vinhuni.edu.vn; phuongnamt2005@gmail.com

7. Giản Hoàng Anh, Chuyên viên

Khối Tân Hợp, phường Hưng Dũng, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0915 124606

Email: anhgian@vinhuni.edu.vn; hoanganh.gian@gmail.com