Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên

Đặng Thị Thu - Bí thư Chi bộ
Lê Trần Nam - Chủ tịch CĐBP
Nguyễn Phi Chiến
Mai Xuân Nguyên
Nguyễn Thanh Sơn
Phan Thị Thúy
Võ Thị Hải Huyền
Lê Đình Tri
Nguyễn Thị Hà Giang