Do anh hưởng của mưa bão, lũ lụt ở các tỉnh miền Trung, Trường Đại học Vinh thông báo cho quý phụ huynh và thí sinh trúng tuyển vào Trường vì điều kiện đường sá không xuống trực tiếp nhập học tại Trường được có thể nhập học trực tuyến trên cổng thông tin nhập học trực tuyến của Nhà trường: http://nhaphoconline.vinhuni.edu.vn

Thực hiện theo các hướng dẫn đã gửi kèm giấy báo trúng tuyển: http://https//www.youtube.com/watch?v=1MpYirWNbus&t=42s

# Thông tin về hồ sơ nhập học, kinh phí, học phí, giấy báo nhập học liên hệ với Phòng Công tác chính trị và HSSV, Trường Đại học Vinh, Số điện thoại: 0916867685, 0943172779, 0911877333 hoặc số máy bàn: 02383.551345 - Máy lẻ: 314.

# Thông tin về nạp học phí trực tuyến liên hệ Phòng KHTC - Trường Đại học Vinh, số điện thoại: 0978475194, 0978576166.