Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ -CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc Ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid- 19”; Công văn số 283/BGDĐT-GDTC ngày 24/1/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục; Kế hoạch số 13/KH-ĐHV ngày 18/02/2022 Kế hoạch ứng phó với tình huống dịch bệnh Covid-19 lây lan trong Trường Đại học Vinh; Công văn số 3734/BGDĐT-GDCTHSSV về việc hỗ trợ HSSV bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, trong thời gian qua, Nhà trường luôn chủ động thông báo, bố trí cơ sở vật chất, lên kế hoạch, phương án tổ chức giảng dạy, học tập và một số chương trình hỗ trợ khác cho học sinh, sinh viên, học viên (HSSV) trong và sau thời gian học trực tuyến kéo dài do ảnh hưởng của dịch Covid-19;

 Nhằm chuẩn bị tốt cho công tác đón tiếp HSSV trở lại trường học trực tiếp sau thời gian học trực tuyến thì vừa qua trong các ngày 21 - 22/02/2022, Đoàn công tác Trường Đại học Vinh gồm đại diện Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Trợ lý Quản lý sinh viên các trường thuộc, viện, khoa đào tạo phối hợp với cơ quan Công an, chính quyền địa phương của 03 phường Bến Thủy, Trung Đô, Trường Thi để nắm bắt tình hình diễn biến dịch Covid-19, an ninh trật tự, khảo sát chỗ ở ngoại trú cho của HSSV trên địa bàn…

Qua nắm bắt tình hình, Nhà trường đã được các cơ quan chức năng, các tổ chức đoàn thể, các chi hội ở các Phường cung cấp đầy đủ, chi tiết thông tin như: hiện tại ở các Phường khảo sát có gần 900 nhà trọ thì vẫn còn hơn 3000 phòng trọ còn trống với khoảng 70 - 80% số phòng là phòng tiện nghi, khép kín; do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên phần lớn HSSV ở tại gia đình để học trực tuyến, tuy nhiên vẫn có khoảng gần 200 HSSV vẫn đăng ký tạm trú tại 03 phường, trong đó đã có 06 HSSV không may đã nhiễm Covid-19 và đã được cách ly tại các phòng trọ...Đồng thời, qua các buổi phối hợp này, Nhà trường cũng mong muốn các cơ quan chức năng, các tổ chức đoàn thể, các chi hội ở địa phương có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ phù hợp đối với Nhà trường, các HSSV đang gặp khó khăn, đặc biệt là các em HSSV không may nhiễm Covid-19 trong thời gian quay trở lại trường học trực tiếp để góp phần quản lý, giáo dục HSSV, hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện để các em có môi trường học tập được tốt hơn. Nhà trường cũng tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của các cơ quan chức năng, các tổ chức đoàn thể, các chi hội ở địa phương để công tác phối hợp thời gian tới được nâng cao hơn nữa.

Một số hình ảnh về buổi khảo sát:

Tin, Ảnh: Phòng CTCT-HSSV