Thực hiện nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2023 của Nhà trường, chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên, công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2022 - 2023, tối ngày 01/6/2023, Trường Đại học Vinh tổ chức Hội nghị cán bộ lớp, cán bộ Đoàn - Hội toàn trường phiên tháng 6 năm 2023.

Tham dự và chủ trì Hội nghị có ThS. Nguyễn Hồng Soa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Trưởng Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên, ThS. Nguyễn Thái Dũng, Bí thư Đoàn trường, Đồng chí Nguyễn Nguyệt Anh, Chủ tịch Hội Sinh viên trường; cùng tham dự có các đồng chí là Trợ lý Quản lý sinh viên các đơn vị đào tạo, cán bộ Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên và các đại biểu sinh viên là cán bộ lớp, cán bộ Đoàn - Hội toàn trường.

Toàn cảnh Hội nghị

Mở đầu Hội nghị, ThS. Nguyễn Thái Dũng, Bí thư Đoàn trường đã báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên, công tác Hội và phong trào sinh viên tháng 5 năm 2023; triển khai một số trọng tâm công tác tháng 6 năm 2023 trong đó chú trọng việc tham gia hiệu quả các cuộc thi, sân chơi bổ ích dành cho sinh viên do Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Tỉnh đoàn Nghệ An, Hội Sinh viên Tỉnh Nghệ An tổ chức: Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh mang tên “Ánh sáng soi đường” lần thứ V, năm 2023; Hội thi Olympic Tiếng Anh Học sinh, Sinh viên toàn quốc lần thứ V, năm 2023; Cuộc thi Olympic Tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ V, năm 2023; Cuộc thi Olympic Tiếng Anh Học sinh, Sinh viên tỉnh Nghệ An năm 2023.v.v… đồng thời, tổ chức triển khai hiệu quả các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng với 9 chỉ tiêu cụ thể đã đề ra.

ThS. Nguyễn Thái Dũng, Bí thư Đoàn trường báo cáo tổng kết công tác tháng 5, triển khai các trọng tâm công tác tháng 6 năm 2023

Tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Nguyệt Anh, thay mặt Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường khoá XIII đã quán triệt trong đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội toàn trường Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên trường Đại học Vinh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2025 với 10 chỉ tiêu quan trọng đã được Đại hội quyết nghị thông qua. Về trọng tâm công tác Hội trong tháng 6 và kéo dài đến tháng 10 năm 2023 là chương trình Tiếp sức mùa thi, đồng hành với thí sinh tại điểm thi Trường Đại học Vinh. Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường đã có quyết định khen thưởng cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác tổ chức Đại hội đại biểu Hội Sinh viên trường Đại học Vinh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Nguyệt Anh - Chủ tịch Hội Sinh viên trường quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên trường Đại học Vinh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2025 và triển khai trọng tâm công tác tháng 6

Khen thưởng các cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác tổ chức Đại hội đại biểu Hội Sinh viên trường Đại học Vinh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2025

Cũng tại Hội nghị, ThS. Nguyễn Hồng Soa đã thông tin tới đại biểu về tình hình Nhà trường; báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác sinh viên tháng 5 năm 2023; triển khai công tác học sinh, sinh viên và nội dung sinh hoạt lớp - chi đoàn - chi hội tháng 6 năm 2023 với các nội dung trọng tâm: Tổ chức tuyên truyền, giáo dục về các ngày kỷ niệm, các sự kiện trọng đại của đất nước, địa phương và của Nhà trường; Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến thanh niên, sinh viên; Triển khai công tác an ninh trật tự trường học và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023, xây dựng Nhà trường đạt các tiêu chí điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Phát động trong sinh viên toàn trường thực hiện học tập, thi cử an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, đạt hiệu quả cao trong đợt thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2022 - 2023; Hướng dẫn đánh giá công tác HSSV các trường thuộc, khoa, viện và Trường THPT Chuyên theo Quy định đánh giá ban hành kèm theo Quyết định số 827/QĐ-ĐHV ngày 31/3/2023.

ThS. Nguyễn Hồng Soa - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ, Trưởng phòng Công tác chính trị, học sinh sinh viên báo cáo tình hình Nhà trường và công tác sinh viên tháng 5 và trọng tâm công tác tháng 6 năm 2023

Hội nghị tiếp tục ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong việc điểm danh và triển khai tài liệu hướng dẫn sinh hoạt lớp - chi đoàn - chi hội tháng 6 năm 2023.

Tài liệu sinh hoạt lớp, chi đoàn  

 

Phòng CTCT-HSSV