1
Bạn cần hỗ trợ?
Thứ hai, ngày 24 tháng 1 năm 2022
Gửi câu hỏi Xóa trắng
A
Không em nhé!
Em liên hệ: Trung tâm Đảm bảo chất lượng
(Cô Nguyễn Hương Trà: 098 2456363)
để xin hướng dẫn xử lý nhé!
A
Em đến tại: Bộ phận Một cửa (Phòng Hành chính Tổng hợp) Trường Đại học Vinh:
Tầng 1, Nhà Điều hành. Điện thoại: 0238.3855452 (máy lẻ: 366)
Phụ trách: ThS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐT: 0913.039877
Hoặc CN. Nguyễn Ngọc Quyến. ĐT: 0868.504678
A
Em bị sai thì đã đăng ký làm lại chưa?
Có giấy hẹn không?
Đến Bộ phận Một cửa (Phòng Hành chính Tổng hợp) hoặc Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên tại Tầng 1, Nhà Điều hành để kiểm tra nhé!
A
Em liên hệ: Bộ phận Một cửa (Phòng Hành chính Tổng hợp) Trường Đại học Vinh:
Tầng 1, Nhà Điều hành. Điện thoại: 0238.3855452 (máy lẻ: 366)
Phụ trách: ThS. Nguyễn Quốc Dũng. ĐT: 0913.039877
Hoặc CN. Nguyễn Ngọc Quyến. ĐT: 0868.504678
để được hướng dẫn chi tiết.
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung:  CVC, ThS, Phạm Công Lý - Trưởng phòng
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.