Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch Covid-19, Nhà trường yêu cầu sinh viên thực hiện các yêu cầu về công tác phòng chống dịch, cụ thể như sau: Sinh viên đến dự thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Sinh viên bắt buộc thực hiện việc khai báo y tế trước khi tham gia dự thi. Sinh viên truy cập theo đường link sau:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePatSdCKE6-4Q8UT8C6R8nyZh2qT9jT26O-C9wsfgKkH2hLA/viewform

 hoặc quét mã QR phía dưới để thực hiện việc khai báo y tế.

2. Thực hiện kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay trước khi vào phòng thi, đeo khẩu trang thường xuyên, không tụ tập từng nhóm trong Trường, giữ khoảng cách tối thiểu 1.5m.

3. Sinh viên vào khu vực thi tuân thủ quy trình lối vào, ra theo một chiều.

4. Sinh viên đến từ vùng dịch theo quy định của Bộ Y tế, hoặc thuộc diện F1, F2 không đến Trường dự thi. Nhà Trường bố trí thi bổ sung vào thời gian phù hợp.

5.Trong thời gian đến Trường nếu có biểu hiện: Sốt, ho, khó thở, viêm họng, mệt mỏi, …báo cho Y tế Trường (Bs Tân 0912 923 515, Bs Hiến 0853 858 926), hoặc Y tế địa phương nơi gần nhất để được hướng dẫn và tư vấn kịp thời.