1) Thời gian từ ngày 4/8 đến 15/8/2021. 

2) Hình thưc trực tuyến tại địa chỉ: http://nhaphoconline.vinhuni.edu.vn

Thí sinh xem hướng dẫn tại địa chỉ: https://www.facebook.com/daihocvinh182leduan/posts/4223024641116632

hoặc quét mã QR: 

Ngoài ra, thí sinh nhập học cần lưu ý:

1. Thí sinh bắt buộc; gửi bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp  THPT năm 2021 về địa chỉ: Phòng Đào tạo, tầng 1 – Nhà Điều hành, Trường Đại học Vinh, số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An (trước ngày 15/8/2021 tính theo dấu bưu điện).

2. Căn cứ tình hình thực tế, Trường Đại học Vinh sẽ có thông báo thời gian tựu trường và địa điểm nộp hồ sơ gốc cho Bộ phận quản lý.

Mọi thắc mắc. thí sinh liên hệ: 

SĐT: 091.68.67.685; 0911.877.333 hoặc số máy bàn: 02383.551.345 - Máy lẻ: 314;

Facebook: Trường Đại học Vinh - Vinh University (https://www.facebook.com/daihocvinh182leduan).

Group: Hỗ Trợ K62 Đại Học Vinh - Nhập Học Trực Tuyến

(https://www.facebook.com/groups/khoa62dhv)