Ngày 17/6, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Quyết định số 874/QĐ-BTTTT về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội.

Bộ Quy tắc được ban hành nhằm tạo điều kiện lành mạnh mạng xã hội tại Việt Nam, đảm bảo quyền tự do cá nhân, quyền tự do kinh doanh, không phân biệt đối xử nhà cung cấp dịch vụ trong và ngoài nước, phù hợp với chuẩn mực, thông lệ và các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia. Đồng thời, Bộ Quy tắc hướng đến xây dựng chuẩn mực đạo đức về hành vi ứng xử trên mạng xã hội, giáo dục ý thức, tạo thói quen tích cực trong các hành vi ứng xử của người dùng trên mạng xã hội, góp phần xây dựng mạng an toàn, lành mạnh tại Việt Nam.

Theo đó, 3 nhóm đối tượng áp dụng gồm: cơ quan nhà nước, cán bộ, công viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước sử dụng mạng xã hội (MXH); tổ chức, cá nhân khác sử dụng MXH; nhà cung cấp dịch vụ MXH tại Việt Nam.

Bộ Quy tắc cũng đưa ra 4 quy tắc ứng xử chung gồm: quy tắc Tôn trọng, tuân thủ pháp luật Việt Nam, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; quy tắc Lành mạnh (hành vi, ứng xử trên MXH phù hợp với các giá trị đạo đức, văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam); quy tắc An toàn, bảo mật thông tin (tuân thủ các quy định và hướng dẫn về bảo vệ an toàn và bảo mật thông tin; quy tắc Trách nhiệm (chịu trách nhiệm về các hành vi, ứng xử trên MXH, và phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý hành vi, nội dung thông tin vi phạm pháp luật).

Bộ quy tắc cũng khuyến cáo cá nhân/tổ chức sử dụng mạng xã hội nên sử dụng họ, tên thật cá nhân; chỉ chia sẻ những thông tin có nguồn chính thống, đáng tin cậy; có các hành vi, ứng xử phù hợp với những giá trị đạo đức, văn hóa; không đăng tải những nội dung vi phạm pháp luật, các thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác; không tung tin giả, tin sai sự thật; không sử dụng từ ngữ gây thù hận, kích động bạo lực, ngôn ngữ phản cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục, phân biệt vùng miền, giới tính, tôn giáo...

Đối với Trường Đại học Vinh, mạng xã hội đã và đang trở thành phương tiện truyền thông chủ lực, công cụ chính được Nhà trường sử dụng và phát huy tối đa hiệu quả trong tuyên truyền, giáo dục và thu hút, tập hợp học sinh, sinh viên. Bám sát các nội dung trong bộ quy tắc này, Nhà trường đã và đang tiếp tục phát huy tối đa hiệu quả của mạng xã hội, như: Đa dạng hóa các nội dung được truyền tải trên các fanpage, Facebook của Nhà trường; kết nối hiệu quả với fanpage của các đơn vị trực thuộc để tạo thành mạng lưới tuyên truyền rộng khắp; nâng cao chất lượng việc giáo dục chính trị tư tưởng cho HSSV trên môi trường mạng qua nhiều cách thức khác nhau; tăng cường tuyên truyền giáo dục, cung cấp các kỹ năng khai thác và xử lý thông tin trên môi trường mạng tới học sinh sinh viên cũng như cán bộ, giảng viên trong toàn trường…

Bộ Quy tắc ứng xử mạng xã hội được ban hành kỳ vọng có thể tạo nên một môi trường mạng lành mạnh, an toàn nếu như mỗi người sử dụng tự hình thành những thói quen tốt, chủ động giữ gìn các giá trị đạo đức trên môi trường mạng./.

Phòng CTCT-HSSV