Thực hiện Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Điều lệ Hội và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam, Quy chế công tác sinh viên và các kế hoạch, hướng dẫn về việc tổ chức đại hội lớp - chi đoàn - chi hội năm học 2023 - 2024, đại hội điểm của 3 lớp - chi đoàn - chi hội: 61B1 Kế toán - Trường Kinh tế, 62B1 Luật Kinh tế - Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn, 62A1 Sư phạm Ngữ văn - Trường Sư phạm đã diễn ra thành công trong 3 ngày 13,14,15/9. Là sự kiện chính trị quan trọng có ý nghĩa sâu sắc về nhiều mặt, đại hội lớp - chi đoàn - chi hội của các đơn vị đã diễn ra nghiêm túc với tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung dân chủ và phát huy trí tuệ của sinh viên, đoàn viên, hội viên. Những thành viên ưu tú đã được đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Cán sự lớp, Ban Chấp hành Chi đoàn, Ban Chấp hành Chi hội năm học 2023 - 2024.

Tham dự và chỉ đạo các đại hội, về phía Nhà trường có ThS. Nguyễn Hồng Soa - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Trưởng Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên; ThS. Nguyễn Thái Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn Trường; Đồng chí Nguyễn Nguyệt Anh - Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Tỉnh, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường. Trực tiếp tham dự và chỉ đạo các đại hội điểm có cấp uỷ, lãnh đạo các trường Sư phạm, Kinh tế, Khoa học Xã hội và Nhân văn; Ban Thường vụ Đoàn Trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường; các thầy cô giáo là Trợ lý quản lý học sinh, sinh viên; đại hội còn có sự tham gia, theo dõi trực tiếp của các đồng chí là cán bộ lớp, cán bộ Đoàn - Hội toàn trường.

Phát biểu tại các đại hội, ThS. Nguyễn Hồng Soa - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ, Trưởng Phòng Công tác chính trị, Học sinh, sinh viên; ThS. Nguyễn Thái Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn Trường; Đồng chí Nguyễn Nguyệt Anh - Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Tỉnh, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường đã biểu dương những thành tích mà 3 đơn vị đạt được trong thời gian qua, chỉ ra những yêu cầu, nhiệm vụ để đơn vị tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong năm học mới. Đặc biệt, các đồng chí đã chỉ rõ những điểm tốt và chưa tốt trong công tác tổ chức đại hội để đại biểu các lớp - chi đoàn - chi hội trong toàn trường lưu ý, rút kinh nghiệm và triển khai tốt hơn cho đơn vị mình. 

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường; Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường và các phòng ban chức năng; cấp uỷ, lãnh đạo các trường, khoa, viện, Ban Thường vụ Đoàn, Ban Thư ký Hội Sinh viên cấp trên trực tiếp, các lớp - chi đoàn - chi hội đã hoàn thành xuất sắc những chỉ tiêu mà đại hội năm học 2022 - 2023 đề ra với rất nhiều dấu ấn nổi bật. Phát huy dân chủ, với tinh thần trách nhiệm cao, các đại hội đã lựa chọn và bầu ra Ban Cán sự lớp - Ban Chấp hành Chi đoàn - Ban Chấp hành Chi hội năm học 2023 - 2024 là những cá nhân tiêu biểu, có năng lực, phẩm chất, nhiệt huyết và trách nhiệm để lãnh đạo công tác sinh viên, công tác Đoàn, công tác Hội năm học tới. 

Những bài học kinh nghiệm rút ra từ các đại hội điểm là cơ sở để cấp uỷ, lãnh đạo các trường, khoa, viện; Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên và Ban Thư ký Hội Sinh viên cấp trên trực tiếp; Ban Cán sự các lớp, Ban Chấp hành các chi đoàn, Ban Chấp hành các chi hội tổ chức thành công đại hội lớp - chi đoàn - chi hội năm học 2023 - 2024 của Trường Đại học Vinh. Dự kiến 357 đơn vị còn lại trong toàn trường sẽ tiến hành đại hội và hoàn thành trước ngày 10/10/2023.

Một số hình ảnh:

 

                                                                                                                                                                                                                     Phòng CTCT-HSSV