Cùng với sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là cuộc vận động chính trị quan trọng và là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Đây là cơ hội để toàn thể nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, thật sự có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp.

Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong năm 2021, vì vậy ngay từ những ngày đầu, công tác chuẩn bị bầu cử luôn được Nhà trường quan tâm hàng đầu và đã được triển khai sớm những công việc cần thiết để ngày hội bầu cử diễn ra thành công.

 Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị bầu cử tại Trường Đại học Vinh (Khu vực bỏ phiếu số 4) đã được hoàn thành. Danh sách cử tri và tiểu sử được niêm yết công khai, các điều kiện vật chất phục vụ cho ngày bầu cử được trang bị cơ bản đầy đủ. Với tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước đang diễn biến phức tạp, bùng phát ở một số địa phương do đó việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 khi người dân tới bầu cử được Nhà trường chú trọng: chấp hành quy định 5K, trang bị nước sát khuẩn, máy đo thân nhiệt và phun khử khuẩn tại khu vực bỏ phiếu.

Công tác tuyên truyền cũng chú trọng đẩy mạnh sâu rộng trên các phương tiện truyền thông của Nhà trường. Qua đó, nêu bật được tầm quan trọng, ý nghĩa, mục đích, vai trò của cuộc bầu cử đồng thời khẳng định vị trí của đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp.

 
Cùng với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống và quyết tâm cao, tin tưởng rằng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Trường Đại học Vinh (Khu vực bỏ phiếu số 4) sẽ diễn ra thành công, an toàn, hiệu quả, thực sự là ngày hội của toàn dân; thể hiện sự thống nhất cao nhằm xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân nhân, do nhân dân và vì nhân dân.

Bài và ảnh: Phòng CTCT-HSSV