Chiều ngày 23/11/2022, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Vụ Công tác Học sinh Sinh viên - Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia “Quản lý và hỗ trợ người học trong bối cảnh chuyển đổi số”.

Tham dự và chủ trì Hội thảo, có TS. Phạm Hùng Anh - Vụ trưởng Vụ giáo dục chính trị và Công tác học sinh sinh viên; ThS. Nguyễn Nhất Linh - Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Đoàn; PGS.TS Bùi Đức Thọ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Hội thảo có sự tham dự của các Nhà tài trợ đồng hành, các thầy cô giáo, các nhà khoa học của hơn 80 trường đại học trên cả nước. Về phía Trường Đại học Vinh, có TS. Đặng Thị Thu - Trưởng Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên, tham dự và trình bày tham luận tại Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS Bùi Đức Thọ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết, công tác quản lý người học là một trong những hoạt động quan trọng trong quá trình quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học cũng như góp phần nâng cao chất lượng quá trình đào tạo ở các trường đại học và cao đẳng. Trước yêu cầu cấp bách trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, việc đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực để hội nhập với quốc tế trở thành vấn đề sống còn không chỉ với ngành giáo dục mà còn với nền kinh tế của Việt Nam. PGS.TS Bùi Đức Thọ nhấn mạnh, trong những năm gần đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các tổ chức quản lý giáo dục có sự quan tâm sâu sắc hơn tới công tác sinh viên, hàng loạt những quy định, quy chế trong công tác sinh viên đã được sửa đổi và ban hành nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo để đáp ứng với yêu cầu trong tình hình mới. Bên cạnh đó, các trường đại học, cao đẳng trong cả nước cũng thường xuyên rà soát, bổ sung, đổi mới các văn bản quản lý sinh viên đồng thời ứng dụng CNTT triệt để cho quá trình quản lý sinh viên trong nội bộ của đơn vị mình, nhằm phục vụ tốt nhất cho người học.

Nội dung chính của Hội thảo tập trung vào các vấn đề: Chuyển đổi số trong công tác đào tạo; Ứng dụng CNTT trong đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên; Công tác tư vấn tâm lý học đường; Quan hệ giữa Doanh nghiệp - Nhà trường - Người học trong bối cảnh chuyển đổi số; cùng các vấn đề khác có liên quan.

Tại Hội thảo, các chuyên gia, các nhà khoa học đã trao đổi, thảo luận và đưa ra những đóng góp tích cực, những ý tưởng, giải pháp liên quan để góp phần nâng cao chất lượng của công tác quản lý và hỗ trợ người học trong bối cảnh chuyển đổi số.

Tham luận “Giải pháp hỗ trợ người học góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội trong bối cảnh chuyển đổi số” của TS. Đặng Thị Thu là một trong ba tham luận được lựa chọn trình bày trực tiếp tại Hội thảo. Tham luận đã đề cập đến những thuận lợi, khó khăn của giáo dục đại học trong kỷ nguyên số hoá, yêu cầu bức thiết phải ứng dụng CNTT trong quản lý, dạy - học, nghiên cứu khoa học để thực hiện nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo. Đồng thời, tham luận cũng đã trình bày cơ bản những kết quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác điều hành, quản lý quá trình đào tạo, quá trình dạy - học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện của Trường Đại học Vinh trong thời gian qua, từ đó đề xuất 9 giải pháp đổi mới nhằm hỗ trợ người học góp phần nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện đáp ứng nhu cầu xã hội trong bối cảnh chuyển đổi số. TS. Đặng Thị Thu khẳng định: Trường Đại học Vinh đã nhanh chóng chuyển mình, biến thách thức thành cơ hội để phát triển, xác định chuyển đổi số là tất yếu và là con đường đi đến tương lai của giáo dục. Trường Đại học Vinh với sứ mạng là cơ sở giáo dục đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, dẫn dắt sự phát triển giáo dục và đào tạo của khu vực Bắc Trung Bộ; là trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy sự phát triển của quốc gia và quốc tế; đã từng bước đầu tư, phát triển các nền tảng hỗ trợ cho hoạt động chuyên môn, hoạt động hỗ trợ người học.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

 

Quang cảnh Hội thảo

 

 

Chủ trì Hội thảo

 

 

PGS.TS Bùi Đức Thọ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phát biểu khai mạc Hội thảo

 

TS. Đặng Thị Thu - Trưởng phòng Công tác Chính trị - Học sinh, sinh viên, Trường ĐH Vinh trình bày tham luận “Giải pháp hỗ trợ người học góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội trong bối cảnh chuyển đổi số”

 

Các đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm