Thực hiện Kế hoạch số 50/KH-ĐHV ngày 08/5/2023 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” cuối khóa và Ngày hội Việc làm năm học 2022 - 2023, trong các ngày từ 27/5 đến 01/6/2023, Trường Đại học Vinh đã tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên" cuối khóa cho hơn 2.400 sinh viên khóa 59 các ngành đào tạo kỹ sư và khóa 60 các ngành đào tạo sư phạm, cử nhân, kỹ sư (hệ 4,5 năm).

Sinh viên tham gia “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” cuối khóa năm học 2022 - 2023 được tổ chức thành 6 lớp ở cả 2 cơ sở của Nhà trường. ThS. Nguyễn Hồng Soa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường, Trưởng Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên trực tiếp lên lớp trao đổi với sinh viên.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng với các nội dung thiết thực nhằm quán triệt, tuyên truyền về: Một số nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước và của tỉnh Nghệ An quý I năm 2023; Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị khoá XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020; Quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động theo Bộ Luật Lao động 2019 số 45/2019/QH14; Đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Báo cáo tình hình của Trường Đại học Vinh và những điểm cần lưu ý đối với sinh viên cuối khóa.

Thông qua “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” cuối khóa, sinh viên được nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của mình trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trách nhiệm với cộng đồng, xã hội; được thông tin đầy đủ, kịp thời tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế. Đặc biệt, qua đó quán triệt cho sinh viên về đạo đức nghề nghiệp sau khi ra Trường; trang bị các kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng, sự tự tin để tiếp cận với thế giới việc làm, nâng cao cơ hội ứng tuyển thành công khi liên hệ công việc.

Kết thúc Tuần sinh hoạt, sinh viên thực hiện bài thi trực tuyến trên thiết bị di động để kiểm tra, đánh giá lại các kiến thức, nội dung quan trọng sinh viên đã tích lũy trong chương trình, đồng thời là dịp để sinh viên bày tỏ quan điểm của bản thân, đề xuất, đóng góp các ý kiến với những vấn đề sinh viên quan tâm, nhằm nâng cao hiệu quả của công tác học sinh, sinh viên nói chung và chất lượng các đợt sinh hoạt chính trị nói riêng trong thời gian tới.

Một số hình ảnh:

 

Phòng CTCT-HSSV