Để việc quản lý hồ sơ sinh viên trên phần mềm CMC theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhằm đảm bảo tính chính xác các loại giấy tờ, chứng chỉ trong quá trình học tập cũng như hồ sơ, văn bằng tốt nghiệp cho sinh viên khi ra trường, Nhà trường yêu cầu các viện/ khoa đào tạo chỉ đạo trợ lý QLSV hướng dẫn nhắc nhở sinh viên tự cập nhật thông tin cá nhân trên phần mềm CMC 

cap_nhat_cmc.pdf   

 

 

Tin: Phòng CTCT-HSSV