Thực hiện Chương trình công tác năm học 2018 - 2019, Nhà trường tổ chức Hội nghị dân chủ sinh viên toàn trường nhằm đẩy mạnh các mặt hoạt động của sinh viên, đặc biệt là trong học tập và rèn luyện để nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện của Nhà trường. Ngày 7/01/2019, Hiệu trưởng Nhà trường đã ban hành kế hoạch số 01/KH - ĐHV về việc tổ chức Hội nghị dân chủ cho các lớp sinh viên và Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Bí thư - Hiệu trưởng với đoàn viên, thanh niên, sinh viên năm học 2018 - 2019. Theo đó, trong tháng 1 và tháng 2 năm 2019, Phòng Công tác Chính trị - Học sinh sinh viên, các khoa, viện đào tạo đã chỉ đạo Ban cán sự các lớp triển khai tổ chức Hội nghị dân chủ sinh viên ở cấp lớp với sự tham gia của toàn thể sinh viên.

Trong đợt Hội nghị dân chủ sinh viên lần này đã có 298 lớp sinh viên của 13 khoa, viện đào tạo tổ chức sinh hoạt dân chủ cho 13.201 sinh viên khóa 55 kỹ sư, 56, 57, 58, 59 hệ chính quy. Nhìn chung các khoa, viện đào tạo đã triển khai cho các lớp sinh viên tổ chức hội nghị dân chủ cấp lớp năm học 2018 - 2019 đúng kế hoạch, yêu cầu và hướng dẫn của nhà trường. Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên và các khoa, viện đã cử cán bộ đúng thành phần quy định cùng tham dự hội nghị và tiếp thu, trao đổi, giải đáp các ý kiến của sinh viên nêu ra. Sinh viên tham dự hội nghị đầy đủ và có tinh thần trách nhiệm cao trong việc đóng góp, đề xuất các ý kiến. Với không khí cởi mở, dân chủ qua các buổi hội nghị, đã có hàng trăm lượt ý kiến của sinh viên nêu ra tại Hội nghị cấp lớp và đã được các thầy, cô giáo cùng tham dự trao đổi, giải đáp tại hội nghị.

Việc Nhà trường tổ chức Hội nghị dân chủ cho các lớp sinh viên trong toàn trường đã đáp ứng được yêu cầu công tác chính trị, tư tưởng cũng như giáo dục, tuyên truyền việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước trong tình hình hiện nay. Thực hiện quy chế dân chủ trong trường học, đảm bảo quyền lợi cho người học, tạo điều kiện để người học phản ánh tâm tư, nguyện vọng và đóng góp ý kiến trong quá trình học tập, rèn luyện.

Hội nghị đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu, mục đích đề ra của Nhà trường là khai thông thông tin giữa Nhà trường và sinh viên; giúp khoa, viện và Nhà trường có thêm thông tin từ sinh viên để kịp thời xử lý, điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn công tác đào tạo của Nhà trường.

Tại Hội nghị cấp Trường, Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng Nhà trường sẽ đối thoại trực tiếp với đại biểu đoàn viên, thanh niên và sinh viên về các vấn đề sinh viên đề xuất, kiến nghị chưa được giải quyết, hoặc giải quyết chưa thỏa đáng tại hội nghị dân chủ sinh viên cấp lớp. Đồng thời, Nhà trường kêu gọi toàn thể sinh viên tiếp tục đưa ra những ý tưởng, những hiến kế, đề xuất các giải pháp để tăng cường vấn đề tự học trong sinh viên nhằm đạt được các chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo.

Nhà trường gửi kèm: Tổng hợp ý kiến Hội nghị dân chủ các lớp sinh viên được các Phòng, Ban chức năng, các đơn vị liên quan và các khoa, viện đào tạo giải đáp.

tong_hop_y_kien_hoi_nghi_dan_chu_cac_lop_sinh_vien.pdf

 

Tin, Ảnh: Phòng CTCT-HSSV