Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Vấn đề phát triển Đảng là vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng. Đảng phải có một số lượng Đảng viên nhất định mới hình thành nên tổ chức Đảng. Sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng là sự nghiệp vĩ đại lâu dài phải do nhiều thế hệ chiễn sĩ cộng sản tham gia gánh vác. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chỉ có thể có trên cơ sở số lượng, chất lượng đội ngũ Đảng viên tương ứng. Do đó, Đảng phải thường xuyên làm tốt công tác phát triển Đảng”.

Thực hiện Quyết định số: 1809-QĐ/ĐU ngày 06 tháng 4 năm 2018 của Đảng ủy Trường Đại học Vinh về chuẩn y kết nạp Đảng viên, Chiều ngày 13 tháng 4 năm 2018, tại Phòng họp tầng 6 Nhà điều hành, Chi bộ Phòng CTCT-HSSV tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng Mai Xuân Nguyên - Chuyên viên Phòng CTCT-HSSV.

Tham dự và chủ trì buổi Lễ, có đồng chí Đặng Thị Thu - Bí thư Chi bộ; cùng các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ Phòng CTCT-HSSV.

Tại buổi Lễ, toàn thể các Đảng viên trong Chi bộ đã được nghe đồng chí Mai Xuân Nguyên đọc đơn xin vào Đảng; đồng chí Đặng Thị Thu đọc và trao Quyết định kết nạp Đảng viên cho quần chúng Mai Xuân Nguyên.

Cũng tại buổi Lễ, đồng chí Bí thư Chi bộ cũng đã quán triệt nhiệm vụ, quyền hạn của người Đảng viên, nhiệm vụ của Chi bộ, phân công Đảng viên chính thức là đồng chí Nguyễn Lê Quang - Chuyên viên Phòng CTCT-HSSV tiếp tục giúp đỡ đồng chí Mai Xuân Nguyên trong thời gian dự bị một năm.

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, buổi Lễ kết nạp Đảng viên mới đã thành công tốt đẹp và kết thúc vào 15 giờ 00 phút cùng ngày.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

 

Các đại biểu tham dự lễ kết nạp Đảng viên mới

 

Đồng chí Đặng Thị Thu - Bí thư Chi bộ đọc quyết định kết nạp Đảng viên

 

Đồng chí Đặng Thị Thu - Bí thư Chi bộ trao quyết định kết nạp Đảng viên cho quần chúng Mai Xuân Nguyên

 

Đảng viên mới Mai Xuân Nguyên đọc lời tuyên thệ

 

Chi bộ Phòng CTCT-HSSV

                                                                                                                                                        
                                                                                                     Tin, ảnh: Phòng CTCT-HSSV