Thực hiện Kế hoạch năm học 2017 - 2018, ngày 24 tháng 3 năm 2018, tại Hội trường A, Trường Đại học Vinh tổ chức Tổng kết đợt sinh hoạt dân chủ sinh viên năm học 2017 - 2018 và hội nghị đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng Nhà trường với đoàn viên, thanh niên và sinh viên. Chủ trì tham dự Hội nghị có GS.TS. NGƯT. Đinh Xuân Khoa, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, PGS.TS. NGƯT. Thái Văn Thành, Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng nhà trường, TS. Thiều Đình Phong, Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn thanh niên; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban giám hiệu, Chủ tịch công đoàn, Ban thường vụ Đoàn thanh niên, Ban thư ký hội sinh viên, Chánh văn phòng Đảng - Đoàn thể; Trưởng các phòng, trung tâm, trạm; Trưởng các viện/khoa đào tạo, cán bộ phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên, Trưởng Bộ phận một cửa, Trưởng đoàn LHS, Bí thư liên chi đoàn,Trợ lý quản lý SV của các khoa đào tạo; 1017 đại biểu đoàn viên, thanh niên và sinh viên đại diện cho 16.396 đoàn viên, thanh niên và sinh viên của Nhà trường.

  Tại Hội nghị, ThS. Phạm Công Lý, Trưởng phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên thay mặt Nhà trường báo cáo tổng kết đợt sinh hoạt dân chủ các lớp sinh viên năm học 2017 - 2018. Trong tháng 1 và tháng 2 năm 2018 các viện, khoa đã chỉ đạo 366 lớp sinh viên với 16.393 sinh viên khóa 54, 55, 56, 57, 58 hệ chính quy tổ chức Hội nghị dân chủ sinh viên. Qua các buổi hội nghị, đã có hàng trăm lượt ý kiến của sinh viên nêu ra và đã được lãnh đạo khoa, viện và các thầy, cô giáo trực tiếp trao đổi, giải đáp. Có 90 ý kiến đề xuất của sinh viên chưa được giải trình liên quan đến các đơn vị phòng ban chức năng và Nhà trường. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thể sinh viên, góp phần khai thông thông tin, giúp khoa và các đơn vị liên quan kịp thời xử lý, điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn công tác đào tạo của Nhà trường.

Hội nghị cũng đã được nghe GS.TS. NGƯT. Đinh Xuân Khoa, Bí thư Đảng ủy- Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu ý kiến cung cấp những định hướng đổi mới công tác đào tạo của Nhà trường trong giai đoạn hiện nay và trong thời gian tới, cũng như đặt ra các yêu cầu với người học; đồng thời giải trình, làm rõ 90 ý kiến của sinh viên tại Hội nghị dân chủ các lớp sinh viên năm học 2017  - 2018.

Phần lớn thời gian của Hội nghị được dành cho phần đối thoại trực tiếp giữa Hiệu trưởng với sinh viên. Có 25 lượt ý kiến với 38 câu hỏi của SV nêu ra tại Hội trường và được GS. Hiệu trưởng trực tiếp đối thoại. Nội dung các ý kiến của sinh viên chủ yếu xoay quanh các vấn đề: công tác đào tạo, cơ sở vật chất phục vụ dạy và học, chế độ chính sách, thực hiện quyền và nghĩa vụ của SV, nâng cao các kỹ năng của người học, quản lý thời gian cá nhân, tài liệu học tập…Đặc biệt, tại diễn đàn đối thoại đã có nhiều ý kiến hiến kế, góp ý xây dựng Nhà trường.

 Sau một ngày làm việc với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, dân chủ, GS. Hiệu trưởng Nhà trường đã tháo gỡ hầu hết các vướng mắc của sinh viên nhằm tạo điều kiện tối đa cho sinh viên trong quá trình các em học tập, rèn luyện và sinh hoạt. Do khuôn khổ thời gian của Hội nghị, GS. Hiệu trưởng đề nghị các đoàn viên, thanh niên và sinh viên tiếp tục gửi ý kiến về địa chỉ email cá nhân hoặc hộp thư điện tử: doithoaihssvdhv@vinhuni.edu.vn.

      Phát biểu bế mạc Hội nghị, GS.TS.NGƯT. Đinh Xuân Khoa, Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng Nhà trường giao nhiệm vụ cho các đơn vị chức năng, tổ chức đoàn thanh niên, hội sinh viên tiếp tục thực hiện cải cách hành chính để phục vụ tốt hơn cho sinh viên; hoàn thiện giải trình các câu hỏi để thông báo rộng rãi cho sinh viên được biết. Đồng thời đánh giá cao ý thức tham gia của sinh viên, đề nghị đại biểu các lớp nghiêm túc tiếp thu phần trao đổi tại Hội nghị để triển khai trong sinh hoạt lớp tháng 4 năm 2018 và mong muốn sinh viên cần chủ động hơn nữa trong việc xây dựng kế hoạch học tập, trau dồi rèn luyện kỹ năng, tích cực học ngoại ngữ nhằm thích ứng với thế giới việc làm hiện nay.

Một số hình ảnh của Hội nghị


 

Lãnh đạo Phòng CTCT - HSSV  báo cáo tổng kết đợt sinh hoạt dân chủ các lớp sinh viên năm học 2017 - 2018 Lãnh đạo Nhà trường báo cáo tổng hợp giải trình các ý kiến từ HNDC SV  cấp lớp

 

GS. TS. NGƯT Đinh Xuân Khoa đối thoại trực tiếp với sinh viên 

Sinh viên đối thoại với Hiệu trưởng Nhà trường Đại diện các Phòng, Ban, Trung tâm của Nhà trường giải đáp một số thắc mắc của sinh viên
Toàn cảnh Hội nghị

                                           Bài, ảnh: Phòng CTCT - HSSV