Tối ngày 27 tháng 11 năm 2017, tại Hội trường A, Trường Đại học Vinh long trọng tổ chức Hội nghị lớp trưởng các lớp sinh viên hệ chính quy năm học 2017 - 2018.

Tham dự và chủ trì Hội nghị, về phía Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường có PGS.TS Ngô Đình Phương - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng Nhà trường, ThS. Phạm Công Lý - Trưởng phòng CTCT-HSSV, ThS. Nguyễn Hồng Soa - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy - Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy - Trưởng Phòng HCTH, TS. Thiều Đình Phong - Bí thư Đoàn trường cùng các đại biểu là đại diện lãnh đạo các đơn vị: TT Đảm bảo chất lượng, Phòng Quản trị và đầu tư, Trạm Y tế, TT Thông tin Thư viện Nguyễn Thúc Hào, TT Dịch vụ, Hỗ trợ SV và Quan hệ doanh nghiệp, Cán bộ phòng CTCT-HSSV, Trợ lý Quản lý sinh viên các Viện/Khoa và Lớp trưởng các lớp sinh viên hệ đào tạo chính quy trong toàn Trường.

Thay mặt Nhà trường, PGS.TS Ngô Đình Phương - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng Nhà trường- Chủ trì Hội nghị đã phát biểu ý kiến chỉ đạo, gợi ý các nội dung thảo luận cho các Lớp trưởng và giao nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan cùng Lớp trưởng các lớp sinh viên tổ chức tốt việc triển khai thực hiện công tác HSSV năm học 2017 - 2018.

Tại Hội nghị, ThS. Phạm Công Lý - Trưởng phòng CTCT-HSSV đã đánh giá khái quát các nội dung công tác HSSV của Nhà trường đạt được trong thời gian qua và triển khai một số nội dung cơ bản liên quan đến công tác học sinh, sinh viên năm học 2017 - 2018;TS. Thiều Đình Phong - Bí thư Đoàn trường triển khai các nội dung liên quan đến công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2017 – 2018; BS. Thái Thị Tân - Trạm trưởng Trạm Y tế triển khai các nội dung liên quan đến bảo hiểm y tế cho Học sinh, Sinh viên.

Hội nghị cũng đã được nghe nhiều ý kiến phát biểu của Lớp trưởng sinh viên trong việc thực hiện quy chế đào tạo và quy chế công tác HSSV, đại diện các đơn vị đã giải trình các vấn đề mà sinh viên đề cập nhằm tháo gỡ những vướng mắc của các lớp sinh viên, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các lớp sinh viên triển khai thực hiện nhiệm vụ, chức trách của cán bộ Lớp.

Một số hình ảnh tại buổi Hội nghị:


PGS.TS Ngô Đình Phương - UV Ban thường vụ Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chỉ đạo Hội nghị


ThS. Nguyễn Hồng Soa - UV Ban thường vụ Đảng ủy - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy phát biểu tại Hội nghị


ThS. Phạm Công Lý - Trưởng phòng CTCT-HSSV triển khai một số nội dung liên quan đến công tác HSSV


TS. Thiều Đình Phong - Bí thư Đoàn trường triển khai công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2017 - 2018
Hội nghị thảo luận nhiệm vụ năm học 2017 – 2018


Toàn cảnh Hội nghị

 

                                                                                    Bài, ảnh: Phòng CTCT - HSSV